สร้างบ้านทั้งที เลือกแบบไหนดีนะ ระหว่าง ผู้รับเหมา VS บริษัทรับสร้างบ้าน

Author
by
At
มีนาคม 14, 2023
ผู้รับเหมา-VS-บริษัทรับสร้างบ้าน ผู้รับเหมา-VS-บริษัทรับสร้างบ้าน
สร้างบ้านทั้งที เลือกแบบไหนดีนะ ระหว่าง ผู้รับเหมา VS บริษัทรับสร้างบ้าน
ผู้รับเหมาบริษัทรับสร้างบ้านสรุปส่งท้าย

บ้านเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆ คนใฝ่ฝันว่าสักวันจะต้องมีเป็นของตัวเองสักหลัง ที่สามารถออกแบบได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตามการปลูกบ้านเองก็มีลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ตั้งแต่การปรับที่ ออกแบบ/เลือกแบบบ้าน การขออนุญาตก่อสร้าง การสั่งซื้อวัสดุ การหาแรงงาน การควบคุมงานก่อสร้าง และยังมีเรื่องอื่น ๆ อีก และก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับงบประมาณด้วย ซึ่งก็จะมีคำถามอีกว่า การที่เราจะลงทุนสร้างบ้านหลังนึงขึ้นมาทั้งทีเราจะจ้าง 'ผู้รับเหมา' หรือ 'บริษัทรับสร้างบ้าน' ดี? แบบไหนที่จะเหมาะกับเรา และทำให้เราได้บ้านในแบบที่ต้องการในงบประมาณที่กำหนดเอาไว้ ในบทความนี้ PropertyScout จะพาทุกคนไปดูข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปของทั้งสองวิธีนี้กันครับ

ผู้รับเหมา-VS-บริษัทรับสร้างบ้าน

ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา
จ้างผู้รับเหมา

การจ้างผู้รับเหมาเอง จะเป็นระบบ 'ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง' (Design-Bid-Build) ระบบนี้เจ้าของบ้านสามารถว่าจ้างผู้ออกแบบ หรือสถาปนิกและวิศวกร เพื่อทำการออกแบบและเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้างก่อน ขั้นตอนต่อไปคือการนำแบบที่ได้ไปให้ผู้รับเหมาหลาย ๆ รายทำรายการประมาณราคาและเสนอราคารับเหมาก่อสร้าง เจ้าของบ้านก็จะต้องพิจารณาจากความน่าเชื่อถือและราคาจ้างของบริษัทรับเหมาก่อนทำสัญญาว่าจ้างครับ

ข้อดี

 • ราคาถูก
 • การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบในช่วงออกแบบสามารถทำได้ง่าย
 • เจ้าของบ้านสามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้รับเหมาหลายรายได้ก่อทำการก่อสร้าง
 • มีการถ่วงดุล ข้อตกลงต่าง ๆ และ มีการตรวจสอบกันระหว่าง ผู้ออกแบบ กับผู้รับเหมา

ข้อเสีย

 • ควบคุมระยะเวลาได้ยาก ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มออกแบบจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างค่อนข้างนาน
 • หากเจอผู้รับเหมาไม่ดีหรือขาดประสบการณ์ ทำให้มีการแอบเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่น วัสดุ หรือแบบไม่สมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้งบประมาณบานปลายได้ครับ จากการที่ผู้รับเหมาเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และอาจเกิดความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาหนีงานกลางคันได้
 • ปัญหาเทคนิคในช่วงก่อสร้างที่เกิดจากแบบบ้าน ทำให้ทีมผู้ก่อสร้างเกิดปัญหาเชิงเทคนิคในการก่อสร้างในบางครั้ง เพราะผู้ออกแบบกับทีมผู้ก่อสร้างไม่ได้ร่วมงานกันตั้งแต่ต้น
 • ความไม่รู้ความไม่ชำนาญของเจ้าของในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องขออนุญาต วัสดุ/สเปค อุปกรณ์ การตรวจสอบคุณภาพงาน และการตรวจรับงาน หากเจอผู้รับเหมาขี้โกง แอบลดสเปควัสดุต่าง ๆ ทำให้มีปัญหาในภายหลังได้ โดยเฉพาะการเจอปัญหาหลังจากที่เข้าพักอาศัยไปแล้ว

อีกประเด็นที่ต้องพูดถึงก็คือ การสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านไม่ได้ว่าจ้างผู้ออกแบบ แต่หาแบบบ้านเอง เขียนแบบเอง หรือว่าจ้างผู้เขียนแบบที่ไม่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมาเขียนแบบให้ มักจะได้แบบที่ ขาดรายละเอียด ไม่มีคุณภาพ ยิ่งเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้รับเหมาสามารถโกงสเปควัสดุได้ครับ หรือในบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของการลดคุณภาพของวัสดุลง เพื่อเสนอราคาให้ได้ถูกกว่าเจ้าอื่น โดยที่เจ้าของบ้านก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบว่า ระหว่างการก่อสร้างนั้นผู้รับเหมาได้ก่อสร้างตามแบบหรือไม่ ซึ่งในรายละเอียดบางจุดก็เป็นเรื่องของโครงสร้างที่สำคัญ หรือเกี่ยงข้องโดยตรงกับเรื่องความปลอดภัยครับ


บริษัทรับสร้างบ้าน

จ้าง-บริษัทรับสร้างบ้าน
จ้างบริษัทรับสร้างบ้าน

การจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน แตกต่างกับการจ้างบริษัทผู้รับเหมา่อสร้างตรงที่ เป็นการจัดทำและส่งมอบโครงการในรูปแบบ 'ออกแบบ-ก่อสร้าง' (Design-Built) บริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้ให้บริการทั้งการออกแบบ และก่อสร้างเบ็ดเสร็จไปในตัว โดยส่วนมากบริษัทจะมีแคตตาล็อกแบบบ้านให้เลือก อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านสามารถขอปรับเปลี่ยนแบบและวัสดุได้บ้างพอสมควรครับ

ข้อดี

 • สามารถควบคุมระยะเวลาทำงานได้ดี ตั้งแต่ออกแบบจนถึงเสร็จสิ้นการก่อสร้างสั้นกว่าระบบออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง
 • ผู้ออกแบบและก่อสร้างเป็นบริษัทเดียวกัน ลดปัญหาทางด้านเทคนิคในการก่อสร้างจากแบบที่สร้างไม่ได้จริง
 • ควบคุมงบประมาณได้ดีกว่าเนื่องจากบริษัทรับสร้างบ้านมีแบบบ้านที่ชัดเจน
 • มีการวางระบบการทำงานที่ดี จำนวนทีมงานเพียงพอ ทั้งระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ และมีการแบ่งหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน
 • มีการรับผิดชอบชัดเจนระบุในสัญญา สามารถติดตามได้กรณีเกิดปัญหา

ข้อเสีย

 • ราคาแพงกว่าการจ้างผู้รับเหมา
 • แบบบ้านมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า เพราะบางบริษัทรับสร้างบ้านก็ค่อนข้างมีข้อกำหนดที่ตายตัว
 • ด้วยการที่ทีมงานทุกคนอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน ในบางครั้งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปิดบังข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างบ้าน ดังนั้นต้องหาบริษัทรับสร้างบ้านที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ครับ

สรุปส่งท้าย

จากที่ได้แชร์ไปทั้งหมดในบทความนี้ จะเห็นได้ว่า ทั้งวิธีการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง กับจ้างบริษัทสร้างบ้านนั้น มีทั้งข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกันไป ดังนั้น PropertyScout ก็ไม่สามารถฟันธงให้ได้นะครับว่าวิธีไหนจะดีกว่ากัน อย่างไรก็ตามก่อนจะตัดสินใจสร้างบ้านขอให้ทุกคนพิจารณาจาก 2 สิ่งหลัก ซึ่งก็คือเรื่อง การเงิน โดยกำหนดงบประมาณให้เหมาะสมกับความสามารถของตัวเอง และต้องไม่เดือดร้อน และก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับ ความน่าเชื่อถือ ของ ผู้รับเหมา / บริษัทรับสร้างบ้านด้วยนะครับ


มองหาคอนโดคุณภาพ หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น PropertyScout มีให้เลือกกว่า 250,000 ที่ทั่วประเทศไทย คลิกตามด้านล่างได้เลย